03-12-2017: JCI 1000 Kansen Twente event opnieuw groot succes!

Geplaatst op 03-10-2017

Afgelopen weekend heeft opnieuw het JCI 1000 Kansen Twente event plaatsgevonden bij het ROZ in Hengelo. Dit event was na het event van april 2017, opnieuw een groot succes. Door inzet van het partnership tussen de 5 JCI afdelingen in Twente, waaronder JCI Almelo en het Jongerenoffensief Twente is er geïnvesteerd in een inspiratiedag voor werkzoekende jongeren. Door een gecombineerd programma aan te bieden van kennismaking, workshops, oefeningen, pitchen en spiegelen is er toegewerkt naar de finale: het netwerken met werkgevers gericht op het krijgen van leads naar een (passende/betaalde/droom-)baan. 18 enthousiaste jongeren hebben de hele dag ontzettend hard gewerkt.
“Bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 27 jaar op de Twentse arbeidsmarkt”. Dat is het gezamenlijke belang van het Jongerenoffensief Werkplein Twente en de Twentse JCI Kamers. Een partnership waarin de krachten gebundeld worden. Door alle kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaanbegeleiding en ondernemerschap samen te brengen, ontstaat een enorme ‘denktank’ van waaruit iedere keer opnieuw regionale events georganiseerd kunnen worden voor jongere werkzoekenden.   ´De jongeren in beweging krijgen, dat is onze grootste uitdaging´, aldus Annerieke Mollink. ´De doelgroep op weg helpen vraagt om veel aandacht, daardoor is de tijdsinvestering groot. Door het regionaal aan te pakken, kunnen we deze tijdsinvestering delen met meerdere Kamers. We organiseren meerdere events verspreid over het jaar. De gedachte is dat de kracht van de herhaling er voor zorgt dat we de doelgroep in beweging gaan krijgen.´   ‘De nieuwe verloren generatie’
Werkzoekende jongeren tot 27 jaar hebben speciale aandacht nodig en zijn één van de kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Exacte aantallen om hoeveel jongeren het gaat zijn moeilijk te geven, de werkloosheidsdefinitie is in de afgelopen jaren gewijzigd. In publicaties van het eerste kwartaal wordt gesproken over ca. 10% jeugdwerkloosheid, afhankelijk van welke werkloosheidsdefinitie je hanteert. In de regio Twente staan er in het voorjaar van 2017 ongeveer 2.700 jongeren als werkzoekend geregistreerd. Een groot deel van de doelgroep is echter onzichtbaar; ze volgen geen bekostigd onderwijs meer, hebben nog geen werk, staan niet ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en ze hebben ook geen uitkering bij de gemeente aangevraagd. Naast de teleurstellende start heeft een deel van deze groep ook nog substantiële schulden opgebouwd bij bijvoorbeeld het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Mede om deze redenen worden ze door sommigen ‘de nieuwe verloren generatie’ genoemd.
  Ieder mens heeft het recht op een goede start op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit is niet alleen een lokale en regionale uitdaging, maar ook een landelijke. Met het 1000 kansen project heeft JCI Nederland de afgelopen vijf jaar jongeren al vele kansen geboden. Deze jongeren hebben nog zeker 40 jaar te gaan op de arbeidsmarkt. We kunnen ons nu nog geen voorstelling maken bij de verandering die de wereld in die tijd gaat doormaken en welke invloed dit zal hebben op de maatschappij. De disruptieve wereld waar we in leven, maakt het er ook niet makkelijker op.   Toegevoegde waarde Een onderdeel van het probleem is dat de benoemde jongeren geen idee hebben waar ze moeten beginnen. De markt verandert zo snel, voor mensen met ervaring is de verandering al groot; wat betekent dit voor mensen die nog geen ervaring hebben? De toegevoegde waarde van JCI zit in de ervaring en het netwerk, de ingangen die wij kunnen creëren op de arbeidsmarkt, omdat we de arbeidsmarkt zijn. Hiermee bieden we de werkzoekenden kansen. Het organiseren van een project in het kader van 1000 kansen raakt meerdere pijlers van JCI. Het gaat namelijk niet alleen om sociale impact, maar ook om de verbinding tussen de jongeren en lokale ondernemers. We leren de jongeren dat een netwerkgesprek ook een kans op een baan kan betekenen.
Het Jongerenoffensief van het Werkplein Twente bestaat uit drie enthousiaste Jongerenadviseurs met passie voor hun vak. Het zijn doeners en het belang van de jongeren staat voorop. De Projectcoördinator is nog gedrevener, haar grootste kracht is dat ze de wegen kent om binnen alle sectoren mensen in beweging te krijgen. Het is voor ons een feestje om met het Jongerenoffensief samen te werken Het gevaar van een samenwerking tussen JCI-leden op vrijwillige basis en medewerkers vanuit de publieke sector is dat er verkeerde verwachtingen ontstaan. De leden van JCI hebben naast de inzet voor het 1000 kansen project immers nog hun eigen baan.
´Het is voor ons een feestje om met het Jongerenoffensief samen te werken´, zegt Milou Vaartjes. ´Het geeft energie, we delen de successen en introduceren elkaar in het wederzijdse netwerk. Wij ervaren het partnership als een win-winsituatie.´
Wij zijn de ondernemers en leidinggevenden die banen kunnen creëren voor deze jongeren. We hebben weliswaar niet alle antwoorden, ze moeten het vooral zelf doen. Wel kunnen we deze mensen kort aan de hand meenemen en ze tips geven hoe ze de teleurstellende start kunnen omdraaien naar een positieve start. Het enige wat wij daarvoor hoeven te doen is ons netwerk te mobiliseren, kennis te delen en aandacht geven aan misschien wel onze toekomstige collega´s.   Dit hebben we tijdens ons event in april 2017 gedaan middels het organiseren van een congres waarmee we op de dag zelf meer dan 14 kansen aan 25 werkzoekenden hebben geboden. Na twee maanden hebben vier van deze jongeren een baan gevonden, dankzij de tips en het netwerk van de JCI Kamers in Twente. En dit is precies waar we het allemaal voor doen en waarmee we impact creëren als JCI!
´Het is voor ons een feestje om met het Jongerenoffensief samen te werken´, zegt Milou Vaartjes. ´Het geeft energie, we delen de successen en introduceren elkaar in het wederzijdse netwerk. Wij ervaren het partnership als een win-winsituatie.´


‘Dankzij het 1000 kansen Event van JCI Twente ben ik via een aanwezige in contact gekomen met mijn huidige werkgever. Ik dank jullie daarom uit het diepst van mijn hart voor het organiseren van het evenement. Mochten er in de toekomst evenementen plaatsvinden, doe me een berichtje en dan verspreid ik het in mijn netwerk.’ (Deelnemer JCI 1000 kansen Twente event, april 2017).

Meer informatie vind je op: http://www.1000kansentwente.nl
bron: http://globalgoalsmagazine.jci.nl/  

Nieuwsarchief